„Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.”

(2. Kor. 3,17)

FACEBOOK és YOUTUBE - ÚJ tartalmakkal!

PROGRAMOK:

Hiszünk abban, hogy az ember nagyobb és több a maga bűneinél.

Egyediek, csodálatosak vagyunk. Annak örömében élhetünk, hogy Jézus kereszthalála révén elérhetővé vált számunkra a MEGVÁLTÁS.

Ezt példázzák, hitelesítik PROGRAMJAINK is:

ANGYALFA

1 GYÜLEKEZET - 1 FOGVATARTOTT

LEVELEZŐ SZOLGÁLAT

ONLINE PROGRAMOK

ANGYALFA

Célunk egy békésebb jövő létrehozása"Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem."

Ézsaiás 45:2

A "szabadság szellemiségében" és a testi-lelki megújulás reményében, valamint a bűncselekmények körforgásának megakadályozása jegyében különféle módon segítjük a fogvatartottak gyermekeinek társadalmi beilleszkedését (táborok, karácsonyi ajándékozás stb.)

AZ ANGYALFA PROGRAMRÓL...

BÖRTÖN ÉS BIBLIA

A Kelet-Európai Missziónak köszönhetően rendszeresen viszünk könyveket és különféle bibliákat Magyarország börtönibe. A rácsok mögötti világban az elítéltek megismergetik az evangélium életbevágó, örökérvényű és újjá teremtő üzenetét. A Szabadító megismerése és elfogadás révén MEGVÁLTOZIK A SZÍV...AZ ÉLET.

Tovább a linkre


Fotó: MTBT

KOMPLEX RESZTORATÍV PROGRAM

Biztonságos környezet teremtünk, amelyben a bűn félelmében és frusztrációjában szenvedő elkövetők és áldozatok - szakemberek és önkéntes segítők révén - JÓVÁTÉTEL és MEGBÉKÉLÉS ÁLTAL GYÓGYULNAK. Helyreállító igazságszolgáltatáson alapuló módszerünk a

ZÁKEUS PROGRAM - Tovább a linkre


Fotó: Prison Fellowship International

Más, resztoratív jellegű, szervezetünk által megvalósított programok: BB és ECOR


Zákeus történetén keresztül a résztvevők eljutnak a tettekért vállalt felelősségig, a jóvátételig...


Fotó: http://prisonunited.blogspot.com/


"Mindig a múltra és a körülményeimre fogtam mindazt, amit csináltam. Bűncselekményeimért rossz gyermekkoromat, környezetemet, pénzeli szükségeimet, sőt, a drogot okoltam. De most, most megértem, hogy én választom meg azt az utat, amin járok az életben. Járhatok azon az úton, amelyet Isten mutat, vagy választhatok egy könnyebb utat."

A Zákeus program (Sycamore Tree) egy résztvevője

A helyreállítás mérföldköve az áldozatok és a közösség tagjai felé kifejezett bűnbánat és felelősségvállalás


Fotó: PFKELET - EURÓPAI MISSZIÓ:

AZ AJÁNDÉKOZÁS LEHETŐSÉGE

"KÉK VÖDÖR"

Támogatóink révén és a Dorkász Szolgálat közreműködésével a karácsonyi időszakban 1000 családnak tudtunk segíteni.

Tovább a linkre


Fotó: Gyermeki ima (PF Kambodzsa)

"EGY GYÜLEKEZET - EGY FOGVATARTOTT"

Hiszünk abban, hogy társadalmunkat érintő változás csak összefogással lehetséges. Sok pozitív történetünk van, amely bizonyítja: a közös gondolkodás, az elfogadás, a tudatos vezetés gyökeres változást, a közösségekre is pozitív kimenetelű növekedést eredményez.


Fotó: "Helyreállító igazságban..." (PF Csehország)


LEVELEZŐ SZOLGÁLAT

"Széjjel szóródni - eső a homokra, sivatagnyi reménytelen dologra"

(Váci Mihály)

Levelezőszolgálattal kapcsolatos gondolatok:

"Van, aki nemcsak a bűnözőt látja bennem, hanem emberként szól hozzám a levelein keresztül..."

"Ha ez a szolgálat nem lenne, már nem élnék."

Levelező szolgálatunkat az ugyancsak 30 éves múlttal rendelkező Mécses Szeretetszolgálattal együttműködve végezzük.Fotó MTBT

VIDEÓS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

"Isten igéje nincs bilincsbe verve"

(II. Timóteus 2:9)

RÁCSOKON INNEN ÉS TÚL:

(dalokat, igei üzenetet, tanúságtételeket stb. tartalmazó VIDEÓS SOROZAT)

FACEBOOK és YOUTUBE - meg-megújuló tartalmakkal!

VIII. felekezetközi börtönmissziós szolgálat (2021. nov.)

VII. Videós, ökumenikus börtönmissziós szolgálat (2021. máj.)

VI. Videós, ökumenikus börtönmissziós szolgálat

(2021 - Húsvét)

V. Videós, ökumenikus börtönmissziós szolgálat

(2021. márc.)

IV. Videós, ökumenikus börtönmissziós szolgálat

(2020 - Karácsony)

III. Videós, ökumenikus börtönmissziós szolgálat

(2020. nov.)

II. Videós, ökumenikus börtönmissziós szolgálat

(2020. aug.)

I. Videós, ökumenikus börtönmissziós szolgálat

(2020. máj.)

"Az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsássam a megkötözötteket." (Ézsaiás 61,1)

ONLINE, FELEKEZETKÖZI IMAKÖR


Börtönmissziós tagjainkkal közösen két csoportban, kétheti rendszerességgel online, beszélgetéssel egybekötött imakört tartunk

„Hiszem, hogy ezek az Úrban közösen eltöltött órák ébren tartják bennünk a missziós tüzet és az egység reményét.”

(D. László)

"Számunkra az imakör a szolgatársi közösségépítést, az egymás hite által való épülést, az imádság lehetőségének és áldásának megtapasztalását jelenti.”

(V. Margit és Lajos)

Közvetett találkozások


(missziós foglalkozásra járó fogvatartott gondolata)

SKYPE és BÖRTÖNMISSZIÓFotó: Geralt, Pixaby

APAC

Teszünk - és közösen is tehetünk - azért, hogy megtörjön az ördögi kör, hogy erősödjön a szociális biztonság és egyre nagyobb teret nyerjen a felelősségteljes gondolkodás!


Annak érdekében, hogy segítsünk a börtönökben folyó szakmai munkát, készülünk egy, a három bv intézetben (Vác, Pálhalma - Mélykút, Tiszalök) - a büntetés-végrehajtással közösen - létrehozott, APAC-körleteket érintő kutatásra.


A szeretet nem luxus című, APAC-börtönről szóló dokumentumfilm 1995-ben készült

Fotó: Váltó-sáv Alapítvány, Fogvatartott által készített alkotás, Váci Fegyház és Börtön

Első APAC (vallási ) részleg

Váci Fegyház és Börtön

"Sokkal szabadabbnak érzem magam itt a rácsok mögött, mint eddig odakint a civil életben, a bűneimben...”

Draxler Ferenc: APAC körlet a Váci Fegyház és Börtönben

Jungbert Zsófia: Rácsok mögött szabadon? - Interjúrészletek jelenlegi és egykori APAC-testvérekkel


Forrás: Börtönügyi Szemle: 2013/4, 55-66 old. ill. 71-78 old.

RENDEZVÉNYEK

IMAHÉT

BIBLIAISMERETI VETÉLKEDŐ

KÖZGYŰLÉSEK, KONFERENCIÁK

IMAHÉT: Minden évben megszervezzük! 2021-ban a COVID-19 miatt elmaradt :( ... de idén már most készülünk rá!

Az IMAHÉT egy világszintű, és ugyanakkor egy átfogó hazai esemény, amelybe minden börtönpasztorációs szolgálatban érintett civil szervezetet és minden egyházat, gyülekezet igyekszünk bevonni.

Bibliaismereti vetélkedő: A Biblai Éve (2008) óta minden év végén megszervezzük, lehetőség szerint az ország összes bv intézeteiben. Önkéntesek (elsősorban lelkészek) által összeállított feladatlapokat készítünk, amellyel lehetőséget teremtünk arra, hogy a fogvatarottaknak megismerjék és megértsék a Szentírás történeteit, üzenetét. Tavaly 520 elítélt vett részt a megmérettetésben. Aki a legjobb eredményt éri el, könyvjutalomban részesül és/vagy - a családdal való kapcsolat erősítéseként - kap még egy "Skypeos beszélőt".

Konferenciák, közgyűlések...: A tavalyi évben csak online találkozót tudtunk szervezni, de az idei évben készülünk egy nagyobb kaliberű eseményre.

2021 elején szakmai és működési pályázatot nyertünk! A megnyert 2,4 Mio Ft-ot elsősőrban az Imahét programsorozata keretében használjuk fel: egy komplex, elkövetőket és áldozatokat, gyülekezeteket és civil szervezeteket érintő rendezvényre készülünk. A részletekről hamarosan.

KAPCSOLAT:

2100 Gödöllő, Pf. 268.

Számlaszámunk: 16200223-10108927

MagNet Magyar Közösségi Bank

IBAN: HU93 1620 0223 1010 8927 0000 0000

EGYÜTT A VALÓDI VÁLTOZÁSÉRT :)