HITTEL, REMÉNNYEL, SZERETETTEL

A

VÁLTOZÁS szolgálatábanVÍZIÓNK:


A BIZTONSÁG, BÉKESSÉG és SZABADSÁG örömének SZEMÉLYES és TÁRSADALMI SZINTŰ megtapasztalása

TEVÉKENYSÉGEINK CÉLJA A BŰNCSELEKMÉNYEK KÖRFORGÁSÁNAK MEGTÖRÉSE, EMBERI ÉLETEK HELYREÁLLÍTÁSAFotó: Samuel Stone, Rose, PixabayRajz: Fogvatartott gyermeke által készített rajz

MISSZIÓ

PROGRAMOK

RENDEZVÉNYEK

TÁMOGATÁS

FACEBOOK és YOUTUBE - meg-megújuló tartalmakkal!

MISSZIÓNK:

Mindannyiunkban ott él a szabadság vágya. Ez természetes igény, szükséglet.

De mit kezdünk "fogvatartottságunkkal", saját megkötözöttségeinkkel, tudatlanságunk, félelmeink, rossz szokásaink, reménytelenségünk rabságával? Ragaszkodunk komfortosnak tűnő, vagy éppen teherként ránk nehezedő rabláncainkhoz, vagy vágyunk a belső szabadulás örömének megtapasztalására?
Minden áldozat eggyel több a kelleténél!


Szolgálatunk célja, hogy segítsünk embertársainkat abban, hogy megszülessen bennük a "belső átalakulásuk" szükséglete. Ennek a folyamatnak a kimenete kisebb-nagyobb környezetben megtapasztalható fordulatot eredményez!
Fotó: Najib_Kalil, Usplash

VAN SZABADULÁS a bűncselekmények bűvköréből, VAN lehetőség az ÚJRAKEZDÉSRE!

~ 350

Szolgálataink révén évente több ezer fogvatartottal kerülünk kapcsolatba - 2008-tól több mint 350 kiadott igazolvány

570

1997 óta kb. 30 tábort szerveztünk, és több ezer gyermeket ajándékoztunk meg missziósok, lelkészek, gyülekezeti tagok és szabadultak részvételével

80

2002 óta 80 helyreállító programunk volt (30 Zákeus csoport, 50 családi konferencia) 250 elkövető, 300 családtag és 260 segítő részvételével

~ 35

intézetben vannak folyamatban levő szolgálataink (istentiszteletek, szentmise, egyéni és csoportos foglalkozások, bibliaismereti vetélkedő, nemzetközi imahét, koncertek stb.)

Szervezetünk tagjai ÉLETET FORMÁLÓ SZOLGÁLATOT végeznek a börtönökben, a fogvatartottak gyermekei illetve az áldozatok között végzett munkáikban.

Törekszünk arra, hogy ember és ember között BIZALMON alapuló, FELELŐSSÉGTELJES és IDŐTÁLLÓ KAPCSOLAT épüljön ki.Fotó: Halef: Bird, Pixabay

Chuck COLSON

A PRISON FELLOWSHIP ALAPÍTÓJA

Tovább a linkre

A feledhetetlen Chuck Colson

„Elveszett voltam, s megtaláltattam…"


/Részlet az Csodálatos kegyelem (Amazing grace) c. dalból/Forrás: YouTube, Prison Fellowship

A PRISON FELLOWSHIP INTERNATIONAL 115 országban végzi gyümölcsöző szolgálatát. A nemzetközi szervezet tagjaként mi is hiszünk a bűncselekményre adott igazságszolgáltatás gyógyító módszereiben, lehetőségeiben.

Olyan programokat implementálunk és valósítunk meg, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a családi kapcsolatok helyreállításához, a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedéséhez. Éves szinten együttesen több mint 800 000 fogvatartottat és 415 000 gyermeket érünk el.

A Prison Fellowship LEGFRISSEBB ADATAI: ITT

Az Börtöntársaság alapítója és elnöke

Roszík Gábor

Hitvallása: "Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett." (Lukács 19:10)


Roszík Gábor ev. lelkész, az MTBT alapítója, elnökségi tagja.

Gaál-Katona Csilla

Hitvallása: "Szomjaztam és innom adtatok..." (Máté 25:35)


G. Katona Csilla az MTBT és MBBA elnöke. A fogvatartottak reintegrációs EFOP projektjének mentor koordinátora. Célja az elmúlt évtizedekben kialakított resztoratív gyakorlat országos kiterjesztése.


Önkéntesek & Partnerek

Különleges emberek kooperációja :)


Ismerd meg együttműködő partnereinket:

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete

továbbá bv intézetek, keresztény egyházak és felekezetek


A BVOP-val kötött megállapodás az MTBT alapdokumentuma, amelynek kivonata a lap alján található.


Fotó: Key, Jody Davis, Pixabay

A TÖRTÉNETEK megérintenek... a TÖRTÉNETEKHEZ kapcsolódni tudunk

Az alábbi filmből megismerhetik egyik partnerünk, a Mécses Szeretetszolgálat rendhagyó szolgálatát és munkatársait:


Forrás: Mécses, YouTube, Spektrum Magyarország, 2019

Elmélkedések, cikkek, versek, riportok, reflexiók...

Vágjuk a centit...

Golgotai árfolyam

Botrányos kegyelem


Fotó: Fogvatartott által készített tárgy


Ismerjék meg munkatársaink RENDKÍVÜLI TÖRTÉNETEIT!

Sorozat


A Börtöntársaság a börtönlelkészekkel szövetségben végzi lelkigondozói munkáját.


Fotó: Artéka Egyesület (Fafaragó szakkör a börtönben)


Tovább a linkre

ÉLETET FARAG...

TERVEINK

„… úgy érzem, hogy most A FORRÁSIG KELL ELŐRE HATOLNUNK, át kell magunkat törnünk kétezer év bozótján, hogy a forrásig: Jézus Krisztusi eljussunk. De úgy hiszem: megéri…”

(Idézet Gyökössy Endre A szeretet szimfóniája c. könyvéből)

TOVÁBB

TÖRTÉNETEK:

A fotó és a felvétel az ATV engedélye alapján kerül felhasználásra.

"Több lettem, mint puszta ösztön"

Szabadulása napján B. Gergő első útja egy gimnáziumba vezetett, ahol bizonyságot tett hitéről, megváltozott életőről...

Gergő egy volt fogvatarott, a BVOP és MTBT által a Váci Fegyház és Börtönben létrehozott APAC (vallási) körlet korűbbi "lakója". Jakupcsek Gabriella műsorában beszél életéről, múltjáról és jelenéről.

Gergő teológiát végzett, ma az egyik kecskeméti gyülekezet ifjúsági és misszós lelkipásztora, különféle szolgálatok szervezője és "kivitelezője", Angyalfa Programunk egyik önkéntese.

TOVÁBB

A Gergővel készült interjú a 8:30 perctől látható!


A SHOESHINE alkotói közössége dokumentumfilmet készített Budapest egyik javítóintézetében. A film Szabolcs "javítós szolgálatáról" és Diáról, az intézet egyik növendékről szól...

Szabolcs a Börtöntársaság tagja

ELŐZETES


Forrás: YouTube, TVShoeShine


Amikor minden megváltozik...


V. Árpád, volt fogvatarott, új MTBT tagunk vallomásaForrás: YouTube, GJ


Egy volt fogvatartott börtönben írt verse"A mennyország bent van... "

M. László börtönévei alatt került közel az Istenhez... A vele készült interjú a 2017-es Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón készült:

Fogvatartott által készített alkotás (Budapesti Fegyház és Börtön, 1991)


"Van egy világ, ahová ritkán süt be a nap..."

Az "utazó börtöngyülekezet"

Forrás: YouTube, Kecskeméti Baptista Gyülekezet


Az alvilágtól Istenig

"A múltam egy darabig visszanyúlt... "

A váci börtönből szabadult S. Attilával készült interjú


Forrás: YouTube, Christ Is All Ministry

***

További tanúságtételek, élettörténetek:

SZABADULÁS A LEGMÉLYEBB GÖDÖRGŐL - K. Zoltán, volt fogvatartott bizonyságtétele

Fotó: MTBT

A SZERETET CSELEKSZIK - Andi (MTBT tag) és Sándor bizonyságtétele

Fotó: Cs. B. Judit, Bp, "Leánynevelő"

ISTEN KEZÉBEN - S. Csaba volt fogvatarott tanúságtétele (Forrás: MTV) - TOVÁBB

Fotó: Gránicz Miklós, Balassagyarmati börtönkápolna freskója

Fogvatartottak által készített ALKOTÁSOK


Forrás: MTBT, Váltó-sáv Alapítvány, valamint személyes tulajdonú tárgyak

BŰN - HIT - SZABADULÁS

Kutatás a hit és a vallás szerepéről


"Ha nincs ott a gumibot" - Interjú a tanulmány szerzőjévelForrás: NKE honlapja ill. www.parokia.hu

KAPCSOLAT:

2100 Gödöllő, Pf. 268.

TÁMOGATÁS:

Számlaszámunk: 16200223-10108927

MagNet Magyar Közösségi Bank

IBAN: HU93 1620 0223 1010 8927 0000 0000

Alapdokumentumok:

Foto: SCY, Pixabay
Foto: Geralt, Pixabay

ÁLLJ MELLÉNK - LEGYÜNK SORSFORDÍTÓK!