Home Page Image
Itt iratkozhat fel hírlevelünkre!
 


Társaságunk:

 

A Magyar Testvéri Börtöntársaság 1992. november 2.-án alakult a Parlament épületében kezdeményezésemre, akkori képviselőkkel, és a börtönökben önkéntesként szolgálatot végző missziósokkal, lelkipásztorokkal.

1993 szeptemberében felvételt nyertünk a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság (Prison Fellowship International) szervezetbe, melynek ma 125 országban van tagszervezete.

A Magyar Testvéri Börtöntársaság egy olyan országos kiterjedésű ökumenikus társadalmi szervezet, melynek tagjai hívő emberek, s önkéntes alapon vesznek részt a Társaság munkájában.

A börtönmisszió tevékenysége mindazok felé irányul, akiket egy-egy elkövetett bűncselekmény érint:

 1. Az elítéltek, fogvatartottak, szabadultak
 2. Az elítéltek, fogva tartottak és szabadultak hozzátartozói, családja, különös tekintettel a gyermekekre.
 3. Az áldozat és annak családja
 4. A fogvatartottakkal közvetlenül kapcsolatba kerülő szervezetek és annak tagjai, pl.: a büntetés-végrehajtás személyzete, igazságszolgáltatás, rendőrség
 5. A hívő emberek közössége, egyházak, gyülekezetek, a társadalom.

 

Feladata
 1. A Társaság Alapszabályban rögzített alapvető feladatának tartja olyan támogatási és segítségnyújtási hálózat kialakítását, mely helyi szervezetekből és csoportokból áll, és lelkészek, lelkészi munkatársak közreműködésével és irányításával felkeresik és felkarolják azon elítéltek családtagjait, akik ezt igénylik, és szívesen fogadják.
 2. A családnak –különös tekintettel a gyermekekre– erkölcsi, lelki támaszt és szükség esetén szociális segítséget nyújt.
 3. A Társaság, illetve helyi csoportjai, tagjai segítséget nyújtanak az elítéltnek a börtönből szabadságra való távozásának megszervezésében.
 4. A Társaság anyagi lehetőségeinek függvényében olyan átmeneti otthonokat hoz létre és működtet, ahol a megfelelő ajánlással kiszabadult elítéltek szállást találnak és a társaság, illetve a Társaság helyi szervezetei utógondozásukat vállalják.
 5. A Társaság továbbképzéseket, konferenciákat szervez.
 6. Kiadványokat jelentet meg a szolgálatot végzők és a gondozottak részére.
 7. A Társaság tagjai, munkatársai az előírásoknak megfelelően látogatják az elítélteket, elősegítik, támogatják a bűntől elfordulásukat, megújulásukat. (A Budapesti Fegyház és Börtönben az önkéntes missziós munkatársak évi 1000 (!) órát töltenek, Kaposvári önkénteseink az ottani BV. intézetben 1500 órát!)
 8. A Társaság a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok megalkotását és intézkedések megtételét kezdeményezheti.
 9. A Társaság tevékenységét a különböző és hasonló célú szervezetekkel összhangban és azokkal együttműködve végzi.
 10. A Társaság kapcsolatot tart fenn, és együttműködik hasonló célú külföldi és nemzetközi szervezetekkel.

A Börtöntársaság tevékenységét a büntetés-végrehajtási intézetekkel együttműködési megállapodás keretében végzi. Munkatársaink számára igazolványokat állítunk ki, mely a megállapodás szerint lehetővé teszi intézetbejutásukat. Jelenleg közel 275 olyan önkéntes munkatársunk van – laikusok, lelkészek, papok, apácák -, akik az ország különböző börtöneiben végzik munkájukat, s további 100 fő akik a börtönön kívüli munkákban vesznek részt.